Thông báo:
- Tôi tự tin trưởng thành từ mái trường Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình        - Kết quả cuộc thi ''Xây dựng clip truyền thông về các hoạt động của Chi đoàn năm học 2020 - 2021''        - Toplist xếp hạng top 10 trường cấp 3 tốt nhất Hà Nội năm 2021        - Hội chợ ẩm thực và cuộc thi nấu ăn tại Hội trại kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM        
Tài liệu học tập
Bài nói chuyện
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website của chúng tôi qua đâu?
 Qua tìm kiếm trên mạng
 Qua bạn bè giới thiệu
 Qua quảng cáo
 Qua nguồn khác..
Trang chủGiáo viênCông tác GVCN hàng tuần › Báo cáo tuần và kế hoạch tuần tháng 9/ 2012

Báo cáo tuần và kế hoạch tuần tháng 9/ 2012

Chủ nhật, 07.10.2012

Báo cáo tuần từ 30/08 đến 05/9/2012 và kế hoạch tuần từ 06/9/12 đến 12/09/2012

 

III. VĂN PHÒNG TƯ VẤN

-         Thầy Giảng trao đổi với GVCN về 2 trường hợp HS đã tư vấn.

soạn tài liệu dự báo về trạng thái tâm lý của HS 3 khối 10, 11, 12 trong năm học 2012 - 2013

-         Lan Anh lập hồ sơ tư vấn hướng nghiệp khối 12 và làm công tác Hội tâm lý.

 

IV. THỰC HIỆN QUY CHẾ CỦA GIÁO VIÊN:

1. Số GV bộ môn nghỉ: 3 – Số tiết nghỉ: 4, đổi: 3

T. Giáp (ra sớm 4’), C. Hoa Toán (1t), C. Thành (nghỉ 1t, đổi 3t), C. Nhung (2t).

2. Số GVCN nghỉ : 5 – Số buổi : 16 buổi, 5t.

Cô Thanh Đ (về sớm 15’), C. Thuấn (về sớm 20’), C. Thiện (1 buổi đi tập huấn).

3. Số GV đi muộn: 0    

4. Số học sinh bị giáo viên bộ môn đình chỉ yêu cầu ra khỏi lớp: 0

 

V. CHỈ ĐẠO CỦA BỘ PHẬN ĐỨC DỤC

1. Tiết sinh hoạt:

Hướng dẫn HS phương pháp tự học - Phòng tư vấn chuẩn bị tài liệu hỗ trợ GVCN

2. Công việc trong tuần:

- Tổ chức giáo dục và xử lý HS vi phạm ATGT và ĐT di động

- HS K10 học hướng đạo sinh ngày T7, Chủ nhật (08 - 09/09).

- Rà soát danh sách học sinh - lấy sĩ số đầu năm học.

- Duy trì nề nếp kỷ luật - vệ sinh.

- Ổn định đội ngũ cán bộ lớp - đoàn, chuẩn bị cho Đại hội chi đoàn và đoàn trường.

- Kiện toàn Chi hội phụ huynh lớp, chuẩn bị Đại hội PHHS đầu năm.

 

VI. CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp.


Báo cáo tuần từ 06/09 đến 12/9/2012 và kế hoạch tuần từ 13/9/12 đến 19/09/2012

 

III. VĂN PHÒNG TƯ VẤN

-         Thầy Giảng tư vấn hướng nghiệp cho HS khối 12 (27 HS).

-         Lan Anh lập hồ sơ tư vấn hướng nghiệp khối 12 và làm công tác Hội tâm lý.

 

IV. THỰC HIỆN QUY CHẾ CỦA GIÁO VIÊN:

1. Số GV bộ môn nghỉ: 5 – Số tiết nghỉ: 11, đổi: 3

C. Thành (4t), T. Hưng (đổi 3t đi họp), C. Minh SV (4t), C. Thiện (1t), C. Trâm (2t).

2. Số GVCN nghỉ : 5 – Số buổi : 16 buổi, 5t.

C. Thanh Đ (1t), C. Thuấn (1t), C. Thiện (muộn 20’, nghỉ 1 buổi), C. B Vân (1t), C Nhung Văn (1 buổi), C. T Tâm (2t dự giờ)

3. Số GV đi muộn: 1                             HoaT 6’         

4. Số học sinh bị giáo viên bộ môn đình chỉ yêu cầu ra khỏi lớp: 0

 

V. CHỈ ĐẠO CỦA BỘ PHẬN ĐỨC DỤC

1. Tiết sinh hoạt:

- Tiếp tục hướng dẫn HS phương pháp tự học

- Giáo dục HS thực hiện: không hút thuốc lá, ma túy, thực hiện ATGT, ĐT di động, chống bạo lực học đường thông qua "Thông báo của Hiệu trưởng".

2. Công việc trong tuần:

- Có kế hoạch kiểm soát các hiện tượng hút thuốc lá trong lớp - nhà vệ sinh.

- Duy trì vệ sinh - bảo vệ tài sản công cộng

- Duy trì nề nếp trật tự trong giờ chuyển tiết.

=> phân công GVCN trực giờ chuyển tiết.

- Nhắc nhở - xử lý các HS vi phạm ATGT, ĐT di động từ đó tổ chức các nhóm HS nhắc nhở nhau tránh vi phạm xảy ra.

 

VI. CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

GVCN nhắc HS ôn tập thi nửa HKI vào tuần từ 01 - 05/10/2012.

Chỉ đạo trực tiếp.


Báo cáo tuần từ 13/09 đến 19/9/2012 và kế hoạch tuần từ 20/9/12 đến 26/09/2012

III. VĂN PHÒNG TƯ VẤN

-         Tư vấn giáo dục và hướng nghiệp:

+ Hướng nghiệp: 55 HS 2 lớp 12A2 và 12G2

+ Giáo dục: trao đổi với cô Minh CD về hiện tượng HS nghiện thuốc lá.

-         Công tác khác”

+ Lan Anh công tác Hội tâm lý và hoàn thành bàn giao trước khi nghỉ.

+ Hưng: liên hệ với Công viên Thống nhất cho HS lao động vệ sinh môi trường.

 

IV. THỰC HIỆN QUY CHẾ CỦA GIÁO VIÊN:

1. Số GV bộ môn nghỉ: 5 – Số tiết nghỉ: 10, đổi: 0

C. Thành (1t), C. ThanhB (1t đi họp), C. Nhàn (4t), C. Hoa (2t), C. Trâm (2t).

2. Số GVCN nghỉ : 3 – Số buổi : 3 buổi, 2t.

C. ThanhB (1 buổi đi họp), C. Thuấn (2t đi họp), C. Thiện (2 buổi)

3. Số GV đi muộn: 1                             Quang 6’        

4. Số học sinh bị giáo viên bộ môn đình chỉ yêu cầu ra khỏi lớp: 0

 

V. CHỈ ĐẠO CỦA BỘ PHẬN ĐỨC DỤC

1. Tiết sinh hoạt:

- K11 - 12 dạy kỹ năng sống: bài kỹ năng giao tiếp

- K10: xây dựng kế hoạch thực hành kỹ năng sống - xây dựng nếp sống văn minh - thanh lịch kỷ luật tích cực - tự giác.

2. Công việc trong tuần:

- Duy trì, kiểm soát chặt các hiện tượng, biểu hiện hút thuốc lá. Thông báo hàng ngày những học sinh vi phạm, biện pháp xử lý của GVCN và nhà trường.

- Tiếp tục làm chặt về ATGT, sử dụng ĐT, bạo lực học đường: lập phiếu điều tra học sinh sử dụng phương tiện đến trường. Phân loại học sinh cử đại diện cam kết với nhà trường về ATGT... Nhấn mạnh việc học sinh vi phạm ATGT bị Công an giữ xe; nhà trường yêu cầu học sinh kiểm điểm, cam kết và ra Hội đồng kỷ luật trước khi xác nhận.

- Duy trì nề nếp kỷ luật - vệ sinh - học tập. Đặc biệt đẩy mạnh ôn tập thi nửa HKI.

- Duy trì lịch phân công GVCN trực giờ chuyển tiết.

 

VI. CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp.


Báo cáo tuần từ 20/09 đến 26/9/2012 và kế hoạch tuần từ 27/9/12 đến 3/10/2012

III. VĂN PHÒNG TƯ VẤN

-         Tư vấn giáo dục : Lập hồ sơ tư vấn 2 HS 12G2 và 10C1

-         Tư vấn hướng nghiệp: tư vấn 20 HS lớp 12B2

-         Chuẩn bị tài liệu kỹ năng sống khối 11 và 12 (Hưng)

 

IV. THỰC HIỆN QUY CHẾ CỦA GIÁO VIÊN:

1. Số GV bộ môn nghỉ: 4 – Số tiết nghỉ: 7, đổi: 4

C. Hương SV (3t), T. Thành (4t), C. Hoa (đổi 1t thao giảng), C. Hạnh SV (đổi 3t)

2. Số GVCN nghỉ : 1 – Số buổi : 1 buổi.

C. H Vân (1 buổi)

3. Số GV đi muộn: 0

4. Số học sinh bị giáo viên bộ môn đình chỉ yêu cầu ra khỏi lớp: 0

 

V. CHỈ ĐẠO CỦA BỘ PHẬN ĐỨC DỤC

1. Tiết sinh hoạt:

- K11 - 12 tiếp tục dạy bài "kỹ năng giao tiếp"

- K10: tiếp tục xây dựng thực hành kỹ năng sống - nếp sống văn minh thanh lịch - kỷ luật tích cực - tự giác.

2. Nội dung tuần:

- Tiếp tục kiểm soát xử lý hiện tượng hút thuốc lá, khen lớp có chuyển biến tốt, phê bình những HS còn vi phạm.

- Duy trì nhắc nhở HS thực hiện ATGT, đặc biệt tình trạng HS gây xích mích - đánh nhau ở CS2 gia tăng, GVCN cần tổ chức giáo dục HS trước lớp, lấy các sự vụ làm ví dụ trong thực hành "kỹ năng giao tiếp".

- Duy trì nề nếp kỷ luật - vệ sinh.

- Nâng cao ý thức tự học - tự rèn luyện chuẩn bị thi nửa HKI.

 

VI. CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp.


Báo cáo tuần từ 27/09 đến 3/10/2012 và kế hoạch tuần từ 4/10/12 đến 10/10/2012

III. VĂN PHÒNG TƯ VẤN

-         Tư vấn giáo dục : T.Giảng tư vấn 2 HS 12G2 và 11D2

-         Soạn tài liệu giao lưu trong một số HS "thế nào là một thầy giáo giỏi"

 

IV. THỰC HIỆN QUY CHẾ CỦA GIÁO VIÊN:

1. Số GV bộ môn nghỉ: 6 – Số tiết nghỉ: 18, đổi: 0

T. Quang (4t), C. Thanh B (1t dự giờ), B. Vân (6t), C. Huyền (4t), C. Thanh C (1t), C. Hạnh SV (2t).

2. Số GVCN nghỉ : 3 – Số buổi : 7 buổi.

C. B Vân (4 buổi), C. T Tâm (1 buổi), C. Hương B (2 buổi).

3. Số GV đi muộn: 0

4. Số học sinh bị giáo viên bộ môn đình chỉ yêu cầu ra khỏi lớp: 1

11C1 Gia Linh đình chỉ giờ Văn.

 

V. CHỈ ĐẠO CỦA BỘ PHẬN ĐỨC DỤC

1. Tiết sinh hoạt:

Tổ chức sinh hoạt lớp với nội dung chủ yếu:

- GVCN đánh giá kết quả của tháng về việc chống hút thuốc lá trong lớp, trường và cam kết thực hiện ATGT - bạo lực học đường - đưa ra hội đồng kỷ luật lớp với những HS vi phạm.

- Các nhóm HS đã cam kết trao đổi tìm biện pháp thực hiện yêu cầu, quy định của nhà trường và đánh giá lại việc thực hiện của các bạn.

2. Công việc trong tuần:

- Kiểm soát học sinh hút thuốc lá - trật tự ATGT - kiên quyết xử lý tình trạng HS cố tình hút thuốc lá, mời PHHS vi phạm cùng Ban PH phối hợp giáo dục.

- Xây dựng ý thức tập thể lớp - biết nhắc nhở, giúp đỡ nhau trong việc xây dựng nề nếp, phòng ngừa các vi phạm thuốc lá - ATGT, bỏ học. Từ đó nâng cao ý thức học tập của HS (nhất là sau khi có kết quả thi nửa HKI) trong thời gian còn lại của HKI. 1.

 

VI. CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp.

 

Văn phòng nhà trường

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin khác:
Warning: file_get_contents(http://dacsanvungmien.com/seobyculan.html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in C:\Domains\dinhtienhoang.org\httpdocs\footer.php on line 34